Vegas Tours 2019 - Best Casino -opas

Please read our terms and privacy policy

APPROVAL AND SCOPE

HYVÄKSYNTÄ JA SOVELTAMISALA

Nämä ehdot ("ehdot") ovat oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan tai kävijän ("sinä", "vierailija" tai "käyttäjä") ja 10-svenska-recensies.com ("yritys", "verkkosivusto" ja vastaavat) välillä. . Siksi on erittäin tärkeää, että luet huolellisesti nämä käyttöehdot ja varmistat, että ymmärrät ja hyväksyt ne. Palvelujen käyttäminen tai sivuston vieraileminen merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä ja vahvistuksen siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt ne. Näitä ehtoja sovelletaan sivuston ja yhtiön palveluiden kaikkiin käyttöihin. Käyttäjät, jotka eivät hyväksy näitä käyttöehtoja, eivät voi käyttää Palveluita millään tavalla, eivätkä ne voi käydä tai käyttää sivustoa. Yhtiön palvelut ja verkkosivusto on tarkoitettu aikuisille, ja sivuilta tai palveluista on syytä kääntyä 18 vuotta. Verkkosivusto ja yhtiön palvelut tarjotaan nykyisessä tilassa, eikä yritys voi olla vastuussa niiden käytöstä. Sisältö kuuluu yhtiölle, jolla on myös kaikki oikeudet. Yhtiö ei saa millään tavoin olla vastuussa mistään tappiosta, vahingosta, tulonmenetyksestä tai mistään muusta, mikä johtuu Sivuston tai Palveluiden käytöstä tai siitä aiheutuvista tappioista.

YHTIÖN SIVU- JA PALVELUJEN KÄYTTÖ

Yhtiön verkkosivusto ja sen palvelut tarjotaan muuhun kuin kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön, ja näiden ehtojen avulla hyväksyt, että käytät niitä vain sovellettavien sääntöjen, määräysten ja lakien mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa omasta viestistään sekä kommenteista tai viesteistä, jotka he lähettävät verkkosivuston tai postin välityksellä tästä (eli käyttäjän luomasta sisällöstä). Lisäksi käyttäjä on vastuussa toimistaan, jos ne rikkovat ehtoja tai niitä voidaan tulkita ristiriitaisiksi, ja ne voivat olla vastuussa tästä. Yhtiön palveluita tai verkkosivustoja ei saa käyttää tavalla, joka voi häiritä toimintaa tai vaikuttaa muiden käyttäjien pääsyyn. Yhtiö voi oman harkintansa mukaan rajoittaa käyttäjän pääsyä verkkosivustoon ja palveluihin. Käyttäjän luomaa sisältöä voidaan lähettää, näyttää tai lähettää, kun sivusto luodaan, mutta yrityksellä ei ole velvollisuutta tallentaa tai ylläpitää käyttäjän luomaa sisältöä.

OIKEUDELLISET TIEDOT

On kielletty lähettämästä tai lähettämästä tekijänoikeuslain, patentin tai muun tavaramerkkiin tai immateriaalioikeuteen liittyvän lain suojaamaa käyttäjän luomaa sisältöä (viestien, viestien tai vastaavien kautta). Jos tätä säännöstä rikotaan, yritys vastaa tähän poistamalla materiaalin.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LINKIT

Sivusto sisältää linkkejä kolmansille osapuolille kuuluviin palveluihin, yrityksiin ja verkkosivustoihin sekä näiden kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden katsauksia. Nämä linkit voidaan lähettää yrityksen, Google AdSensen tai vastaavien osapuolten tai käyttäjien ja kävijöiden kautta osana käyttäjän luomaa sisältöä. Yhtiö ei voi hallita kolmansien osapuolten omistamia palveluita tai verkkosivustoja, eikä yritys voi korvata tai olla vastuussa niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai tappioista. Osana toimintaansa yhtiö voi saada korvausta kumppaniohjelmista ja / tai yhteistyöstä kolmansien osapuolten kanssa. Tämä ei millään tavoin muodosta takuuta tai hyväksyä näiden osapuolten palveluita tai verkkosivustoja.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tällöin yhtiö luopuu verkkosivustoonsa ja palveluihin liittyvistä takuista, kuten nimenomaisista tai implisiittisistä takuista, jotka koskevat asiakkaan omia kykyjä, sivua tai palvelujen soveltuvuutta tiettyihin tarkoituksiin tai rikkomuksiin. Yhtiön palvelut, sen verkkosivusto ja sisältö sekä sen arviot ovat aina olemassa olevassa tilassa. Näiden arvioiden käyttö on täysin käyttäjän vastuulla. Käyttäjä vastaa myös kaikista vahingoista tai virheellisistä toiminnoista, jotka voivat vaikuttaa heidän tietokoneeseensa, laitteeseensa tai järjestelmäänsä ja jotka ovat seurausta verkkosivuston tai yrityksen palveluiden käytöstä. Yhtiö ei voi taata, että palvelut tai verkkosivusto ovat jatkuvasti saatavilla tai että niiden kautta tai niiden kautta saatavilla olevat tiedot ovat luotettavia, tarkkoja ja todellisia. Yhtiö ei myöskään voi taata, että verkkosivustolla ei ole virheitä, vikoja tai puutteita tai että ne korjataan. Yritysten arviot toimitetaan niiden nykyisessä tilassa, eikä yritys voi taata, että ne ovat oikein, ajankohtaisia ​​tai tarkkoja. Katsaukset perustuvat omiin kokemuksiinsa kolmansilta osapuolilta ja vastaavilta yrityksiltä, ​​kommenteista ja muista tutkimuksista.

VASTUUN VASTUU

Palvelujen ja verkkosivuston käyttö merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä ja vahvistusta siitä, että käyttäjä hyväksyy sen, että Yhtiö ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti yhtiön verkkosivuston tai palvelujen käytöstä. Tämä voi olla voittoa tai tappiota, joka liittyy voiton tai tulon menetykseen, tai kustannuksia, joita käyttäjiltä voidaan vaatia maksamaan verkkosivuston ja palvelujen käytön yhteydessä tai seurauksena. Vastuuvapauslauseke koskee myös tapauksia, joissa yhtiölle on ilmoitettu, että tappiot tai vahingot voivat tapahtua tai jos ne ovat tapahtuneet.

PALKKIOT JA VAHINKO

Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä hyväksyy, että yhtiö ei ole vastuussa kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka aiheutuvat palvelujen käytöstä tai verkkosivustosta. Tämäntyyppinen vaatimus voi liittyä esimerkiksi tappioihin, epäsuoriin tai välittömiin vahinkoihin, tulonmenetyksiin, oikeudellisiin kustannuksiin, hallintokustannuksiin jne.

Sisältökäytäntö

Verkkosivuston ja yhtiön palveluiden käyttö merkitsee sitä, että ne on tarkoitettu vain viihdetarkoituksiin ja että ne voivat sisältää kuvia, tekstiä ja muuta materiaalia, jota jotkut käyttäjät voivat nähdä loukkaavina tai loukkaavina. Yhtiö toimii jatkuvasti tarkistaakseen ja tarkistaakseen verkkosivuston ja palvelujen sisällön, mukaan lukien käyttäjän luoman sisällön, joka voidaan lähettää tai lähettää näiden kautta. Käyttäjät ovat vastuussa sisällöstä, jonka he lähettävät tai lähettävät verkkosivuston ja palveluiden kautta, eikä yritys voi olla vastuussa tämän sisällön tarkistamisesta. Lisäksi yhtiö pidättää oikeuden poistaa tai tarkastella käyttäjien lähettämiä tai lähettämiä tietoja ja materiaaleja. Yhtiöllä on myös oikeus poistaa aineistoa tai tietoja (käyttäjän luomaa sisältöä), joka on tai ehdottaa (i) räikeää materiaalia, pornografiaa, tiimioikeutta, pedofiliaa tai insestiä; ii) väkivalta tai väkivaltaisuuksien tai vihamielisen väkivallan uhka, jotka liittyvät etnisyyteen, vammaisuuteen, uskontoon, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai ikään; (iii) tekijänoikeuden tai omistusoikeuden loukkaaminen; iv) toiselle henkilölle kuuluvia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja; v) roskapostia tai muiden palvelujen markkinointia; tai (vi) virukset, haitalliset ohjelmakoodit tai vastaavat.

MUUT

Ehtoja, joiden katsotaan olevan laittomia, pätemättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia, ovat poikkeuksia. Näissä tapauksissa ne korvataan samankaltaisilla säännöksillä tai lausekkeilla, jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia ​​kuin ne, joita voidaan soveltaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos näin on, tämä ei vaikuta jäljellä oleviin säännöksiin ja ehtoihin, ja ne pysyvät täysin pätevinä ja tehokkaina. Tällöin yhtiölle maksetaan korvaus edellä mainittuihin kohtiin sovellettavasta vastuusta ja muista tilanteista, joita ei ole mainittu näissä ehdoissa.

Riita-asiat ja samat

Sekä yritys että käyttäjä sitoutuvat pidättäytymään osallistumasta ryhmäkanteisiin tai välimiesmenettelyihin näiden ehtojen soveltamisalaan kuuluvien vaateiden osalta tai muodostamaan osan vaatimuksista, jotka koskevat muita osapuolia, jos yritys on tämän asian osapuoli. Jos riidanratkaisu on tarpeen, sitä käsitellään liittovaltion lainsäädännössä välimiesmenettelyä koskevissa asioissa. Näissä tapauksissa tuomari annetaan välimiehen myöntämisestä, ja se voidaan ratkaista oikean toimivallan paikallisessa tuomioistuimessa. Tällaisissa tapauksissa välimiehillä on oikeus tehdä vahingonkorvauksia tai muita korvauksia kaikissa tapauksissa, joissa muita määräyksiä tai näitä ehtoja ei estetä. Tämän välimiesmenettelyn voi poistaa käyttäjät, jos ne ilmoittavat tästä selkeästi ja kirjallisesti nimensä ja Mekon kanssa ja lähettävät sen yritykselle. Avioerosopimukset ovat kuitenkin edelleen päättymisen jälkeen. Jos kolmansien osapuolten puolesta ryhmäkanteen ja muiden saatavien kieltämistä koskevat määräykset katsotaan myöhästyneiksi, edellä mainitut vaatimukset ovat mitättömiä. Nämä ehdot on pantava täytäntöön ja tulkittava sovellettavien lakien mukaisesti kaikissa tapauksissa, koska tämä ei ole ristiriidassa kansainvälisen myynnin sääntelyä ja sopimuksia koskevien YK: n yleissopimusten kanssa. Kaikkiin näihin ehtoihin liittyviin oikeudellisiin toimiin käyttäjä suostuu siihen, että niitä käsittelee Yhtiön määrittämä toimivaltainen tuomioistuin, yleensä Lontoossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja että he hyväksyvät kyseisen tuomioistuimen päätökset. Yhtiön verkkosivustoon tai sen palveluihin liittyviä kysymyksiä voidaan nostaa enintään vuoden ajan tapahtuman jälkeen eikä sen jälkeen. Käyttöehtojen ja sen, että Yhtiö voi ryhtyä toimiin käyttäjää vastaan ​​tai vahvistaa sen oikeuksia, hyväksyminen, jos käyttäjä rikkoo ehtoja, ei luopu oikeuksista tai seuraavista toimista ehtojen myöhemmissä rikkomisissa tai rikkomisissa.

SAATAVUUS PÄÄSIVUILLE JA PALVELUILLE

Verkkosivusto ja palvelut tarjotaan useilla eri toiminnoilla ja tekijöillä, kuten tietoliikenneverkoilla. Yhtiö ei siis voi luvata tai taata, että jotkin sen verkkosivut tai palvelut ovat aina toiminnassa tai että ne ovat aina käytettävissä ilman häiriöitä tai keskeytyksiä. Yhtiö ei takaa, että palvelut tai verkkosivusto toimivat oikein.

MUUTOKSET SIVU- JA PALVELUT

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden pysyvästi tai väliaikaisesti muuttaa, muuttaa, muokata tai poistaa verkkosivustoa, palveluja tai sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Hyväksymällä ehdot, käyttäjä hyväksyy, että sisältö ja palvelut voidaan poistaa tai muuttaa milloin tahansa ja ilman, että yritys ilmoittaa asiasta etukäteen.

MUUTOKSET EHDOT JA EHDOT

Sivuston ja palvelujen käyttöä ohjaavat Ehdot ja yhtiön tietosuojakäytäntö. Yhtiöllä on oikeus muuttaa ehtoja, määräyksiä ja käytäntöjä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on säännöllisesti tarkistaa tämä sivusto ja varmistaa, että ne lukevat nykyiset ehdot. Jos muutoksia tehdään, se näkyy "viimeksi tarkistettuna" -päivänä. Yhtiön verkkosivujen ja palveluiden jatkuva käyttö ehdoissa, määräyksissä tai käytännöissä tapahtuneiden muutosten jälkeen muodostaa näiden hyväksynnän.

MINORIN KÄYTTÄJÄT

Yhtiön verkkosivusto ja palvelut on tarkoitettu vain, ja niitä voivat käyttää vain yli 18-vuotiaat henkilöt. Alaikäisille ei ole sallittua käyttää sivustoa ja palveluja. Yhtiö kerää tietoja verkkosivuston kävijöistä, mutta ei tietoisesti alaikäisiltä tai alle 13-vuotiailta lapsilta. Yhtiö pidättää kuitenkin oikeuden pyytää todistusta iästä, jotta voidaan varmistaa, että alaikäiset eivät käytä palveluja tai verkkosivustoa.

These Terms (the "Terms") are a legally binding agreement between you as a visitor or user ("you", "visitor" or "user") and www.top-vegascasinos.com ("the company", "the website" and the like) . It is therefore very important that you carefully read these Terms and Conditions and ensure that you understand and accept them. Using the services or visiting the site constitutes acceptance of these Terms, and a confirmation that you have read through and understand them. These terms apply to all use of the website and of the company's services. Users who do not accept these Terms and Conditions cannot use the Services in any way, nor may they visit or use the Website. The company's services and the website are intended for adult persons, and to visit the page or use the services it is therefore necessary that you have turned 18. The website and the company's services are provided in the existing state, and the company cannot be responsible for how these are used. The content belongs to the company, which also has all rights reserved. The Company may not in any way be liable for any loss, damage, loss of income or anything else caused by the use of the Site or of the Services, or for any losses arising from it.

USE OF THE COMPANY'S WEBSITE AND SERVICES

The company's website and its services are provided for non-commercial, personal use, and through these Terms you agree that you will only use them in accordance with applicable rules, regulations and laws. The user is responsible for his or her own posts, and for comments or messages that they send through the website or post on this (i.e., user-generated content). In addition, the user is responsible for his or her actions if they violate, or can be interpreted as contending against, the Terms, and can be held responsible for this. It is prohibited to use the company's services or website in ways that may interfere with the operation, or affect access by other users. The company can, according to its own judgment, limit a user's access to the website and the services. User generated content may be posted, displayed or transmitted when created through the website, but the company is under no obligation to store or maintain user generated content.

COPYRIGHT INFORMATION

It is prohibited to post or submit user-generated content (through posts, messages or the like) protected by copyright law, by patent or by any other law related to trademark or intellectual property. If this provision is violated, the company will respond to this by removing the material.

LINKS OF THIRD PARTIES

The website contains links to services, companies and websites belonging to third parties, and reviews of services offered by these third parties. These links can be posted by the company, by Google AdSense or similar parties, or by users and visitors as part of user-generated content. It is not possible for the company to control services or websites belonging to third parties, nor can the company compensate or be liable for damages or losses that occur in connection with their use. As part of its operations, the company can receive compensation from partner programs and / or collaborations with third parties. This does not in any way constitute a guarantee, or an acceptance of the services or websites of these parties.

DISCLAIMER

Hereby, the company disclaims any warranties relating to its website and services, such as explicit or implied warranties regarding the customer's own abilities, the page or the suitability of the services for certain purposes or infringements. The company's services, its website and content as well as the reviews on it are always provided in the existing state. Use of these reviews is entirely at the user's own responsibility. The user is also responsible for any damage or faulty functions that may affect their computer, device or system and that results from the use of the website or the company's services. The company cannot guarantee that the services or the website are available on a continuous basis, or that the information available through or on them is reliable, accurate and true. The company also cannot guarantee that there are no errors, defects or omissions on the website, or that these will be corrected. Company reviews are provided in their existing state, and the company cannot guarantee that they are correct, current or accurate. The reviews are based on their own experiences of third parties and similar companies, on comments and on other research.

DISCLAIMER OF LIABILITY

Use of the Services and the Website constitutes acceptance of these Terms and Conditions and a confirmation that the User accepts that the Company cannot be liable for any losses or damages that directly or indirectly result from their use of the Company's Websitea or services. This can be damage or loss related to loss of profit or income, or costs that users may be required to pay in relation to or as a result of their use of the website and services. This disclaimer of liability shall also apply in cases where the company has been informed that losses or damages may occur or if they have occurred.

REMUNERATION AND INJURY

By accepting these Terms, the user accepts that the company will not be liable for claims from third parties arising from their use of the services or from the website. This type of requirement may relate, for example, to expenses for losses, indirect or direct damages, loss of income, legal costs, administrative costs, etc.

Content Policy

The use of the website and of the company's services constitutes acceptance of the fact that these are only provided for entertainment purposes and that they may contain pictures, text and other material that some users may perceive as offensive or offensive. The company works continuously to check and review the content of the website and the services, including user-generated content that can be posted on or sent through these. Users are responsible for the content they upload or submit through the website and the services, and the company cannot be responsible for checking this content. In addition, the company reserves the right to remove or review information and materials posted or sent by users. The company also has the right to remove material or information (user-generated content) that is or suggests to (i) obscene material, pornography, team law, pedophilia or incest; (ii) violence or threats of violence or hate speech related to ethnicity, disability, religion, gender, sexual orientation or age; (iii) violation of copyright or ownership; (iv) confidential or private information belonging to another person; (v) spam or marketing for other services; or (vi) viruses, malicious program code or the like.

OTHER

Provisions in or parts of the Terms that are deemed to be illegal, invalid or unenforceable constitute exceptions. In these cases, they are replaced by similar provisions or clauses that are similar to them to the greatest extent possible and which can be applied under applicable law. Should this be the case, this does not affect the remaining provisions and conditions, and these remain fully valid and effective. In these cases, the company shall be indemnified from liability that applies to the above points and for other situations that have not been foreseen in these Terms.

DISPUTES & SIMILAR

Both the company and the user undertake to refrain from participating in group lawsuits or arbitration proceedings for claims covered by these Terms, or to constitute part of claims that concern other parties if the company is a party to the current case. If dispute resolution is necessary, this shall be handled by federal law regarding arbitration. In these cases, judgment is given on the award of the arbitrator, and may be tried in a local court of the correct jurisdiction. In such cases, arbitrators have the power to make damages or other compensation in all cases where this is not hindered by other provisions or by these Terms. This arbitration agreement can be opted out by users, if they clearly and in writing notify this with their name and address and send it to the company. However, divorce agreements still remain after termination. If the provisions prohibiting group action and other claims on behalf of third parties are deemed to be overdue, the foregoing claims shall be void. These Terms shall be enforced and interpreted in accordance with applicable laws in all cases, as this does not conflict with UN conventions regarding regulations and contracts for international sales. For all legal actions relating to these Terms, the User agrees that these are dealt with by a competent court specified by the Company, usually in London in the UK, and that they shall accept decisions of that court. Issues pertaining to the company's website or its services may be raised for a maximum of one year after the event, and not thereafter. Approval of the Terms and of the Company being able to take action against the User or enforcing its rights if the User violates the Terms does not waive any rights or the following actions for future breaches or breaches of the Terms.

AVAILABILITY FOR Päävalikko PAGE & SERVICES

The website and the services are provided using a number of different functionalities and factors, such as communication networks. The company can therefore not promise or guarantee that some of its websites or services are always in operation or that they are always available without interruptions or interruptions. The company does not guarantee that the services or the website will work properly.

CHANGES TO THE SERVICES

The Company reserves the right to permanently or temporarily adjust, modify, modify or remove the Website, Services or Content at any time and without notice. By accepting the Terms, the user accepts that the content and services can be removed or changed at any time and without the company notifying this in advance.

CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS

Use of the website and the services is governed by the Terms and by the company's privacy policy. The Company has the right to change the Terms, its provisions and policies at any time and without notice. It is the user's own responsibility to regularly review this site and ensure that they read the current terms. If changes are made, this is shown at the date "last revised". Continued use of the company's website and services following changes in the Terms, regulations or policies constitute an approval of these.

MINOR VISITORS

The company's website and services are only intended for, and may only be used by, persons over the age of 18. It is not allowed for minors to use the website and services. The company collects some information about the website's visitors, but not consciously from minors or children under the age of 13. However, the company reserves the right to request proof of age in order to verify that minors do not use the services or the website.

Yhteystiedot: